Köanmälan barn

Om du är intresserad av att ställa ditt barn i kö till  Utsiktens föräldrakooperativ I ur och skur vill vi att du skickar in nedanstående formulär samt ett personligt brev där er familj beskrivs i korthet (max en A4). Glöm inte att ange ett specifikt datum då ni önskar att ert barn får plats.

Formuläret finns att ladda ned här.


Varmt välkomna med er ansökan, som skickas till:
Utsiktens föräldrakooperativ I ur och skur
Barnrekryteringsgruppen
Paradisg. 29
413 16 GÖTEBORG

Eller mejla till: barnrekrytering.utsikten@gmail.com


Vänligen ber vi intresserade föräldrar att själva ta ansvar för att återkomma med frågor om er plats i kön, eftersom vi i dagsläget har så pass många förfrågningar att återkoppling till alla intresserade tyvärr skulle ta för mycket tid i anspråk.

Ibland lägger vi också ut platser som behöver tillsättas snabbt, varför det
kan löna sig att gå in och kolla hemsidan med jämna mellanrum.

Vid fler frågor, kontakta gärna Barnrekryteringsgruppen:

Mia Eriksson: 0733-824703