Skog2.jpg

UTSIKTENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Utsikten är ett stabilt och välfungerande föräldrakooperativ beläget i en inspirerande miljö vid randen av Slottsskogen. Vi är ett ”I Ur och Skur”-kooperativ bestående av en förskola med barn i åldrarna 1 ½ - 6 år och en fritidsavdelning med barn mellan 6 och 10 år. Större delen av den pedagogiska verksamheten bedrivs utomhus på skogstomten och vid gläntorna.

I UR OCH SKUR

Grundidén med Friluftsfrämjandets I Ur och Skurpedagogik i förskolan är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Pedagogiken bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Det finns ingen bättre lekplats än naturen!

De får känna gemenskap vid sagostunden under granen och när matsäcken delas med andra. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring på ängen, i skogen och vid sjön.

Allt detta bidrar till att barnen på I Ur och Skur får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet.
Friluftsfrämjandet
I ur och skur