Organisation

ORGANISATIONDATA:
Organisationsnummer: 7164446945
Organisationsnamn: I ur och skur Utsikten Göteborg Ekonomisk förening
Plusgirokonto: 55 27 33-8
Telefon: 0769-758746
Adress: Paradisgatan 29
Postadress: 41316 Göteborg

STÄMMAN
I Ur och Skur Utsikten drivs som en ekonomisk förening med anställd personal. Föreningens högsta beslutande organ är stämman, som hålls ca 5 gånger per år, där alla medlemsfamiljer har varsin röst. 

STYRELSEN
På årsstämman väljs föreningens styrelse, bestående av föräldrar som arbetar med och har ansvar för föreningens löpande verksamhet. Inför varje termin upprättas ett kalendarium innehållande alla föreningsaktiviteter såsom bland annat datum för styrelsemöten och stämmor. Efter varje styrelsemöte publiceras protokollet på hemsidan för att alla ska få inblick i allt som rör verksamheten, ekonomi m.m.

ARBETSPLIKTEN
Föräldrarna har arbetsplikt som beräknas på det totala antalet barn i verksamheten samt antal egna barn. Arbetsplikten består i matlagning, i viss mån städning och handräckning, men omfattar inget egentligt pedagogiskt ansvar. 

ARBETSGRUPPER
Vidare ingår alla föräldrar också i en arbetsgrupp. Se vidare under fliken Arbetsgrupper.

GEMENSAMMA AKTIVITETER
Föreningen sammanstrålar årligen i ett antal gemensamma aktiveteter:

  • Fredagsfikat, som är Utsiktens motsvarighet till ”after work”. Möjligheten för föräldrar att träffas i all enkelhet på fredagseftermiddagar.
  • Utflykten där alla familjer som vill åker till ett gemensamt uflyktsmål över en eller två nätter. Har tidigare varit på Bassholmen men 2017 var det Enandergården vid Landvettersjön och 2018 Scoutgården på Brännö.
  • Aktiviteter som planeras av festgruppen, som gemensam frukost, julfest mm.