Medlemshandbok

Hej och välkommen!

Detta är en handbok för alla medlemmar på Utsikten. Här samlar vi på ett ställe den viktigaste informationen om verksamheten och vardagen på Utsikten. Förhoppningen är att den ska vara till hjälp vid introduktionen av nya medlemmar - och en hjälp för minnet för alla.

Medlemshandboken görs och uppdateras på uppdrag av styrelsen, men innehåller information från både personal, styrelse, stämmobeslut, arbetsgrupper och olika ansvarspersoner i föreningen. Eftersom organisation och rutiner ibland ändras är det viktigt att du alltid tittar i den senaste versionen av handboken, som finns på hemsidan.

I handboken kommer först information om allt som gäller ditt barns vardag på Utsikten, t.ex. packlistor till utflykter, rutiner och ansvarsfördelning mellan personal och föräldrar.

Sedan kommer information om arbetet i kooperativet och vad du som medlem förväntas göra under året.

En del information uppdateras löpande enligt egna rutiner och finns istället separat på hemsidan. Viktiga sådana dokument är:

Stadgarna

Matrikeln

E-postlistan på hemsidan

Arbetsschemat

Om du är ny medlem, be den som du i varit kontakt under rekryteringen om lösenord till hemsidan! 

Om du har frågor om eller synpunkter på handboken får du gärna kontakta Vilmar på vilmarcederblad@gmail.com eller Mette på mette.broegaard@gmail.com.