Några förhållningsregler 

Egna leksaker – tar vi inte med till Utsikten för att undvika konkurrens och statusjakt mellan barnen

Gosedjur – barnen kan ha ETT gosedjur med hemifrån att ha på sin vila

Mobiltelefoner – barnens mobiltelefoner ska vara avstängda på fritids och istället använder vi Utsiktens telefon vid behov

Lek efter dagen slut – avtalas dagen innan för att undvika konflikter och utanförskap vid hämtning