Låna lokalen

Man kan låna Utsikten på helger för till exempel barnkalas. På hemsidan finns en instruktion för hur detta går till. Viktigt att tänka på är att man enligt allergiregler som gäller alla förskolor, inte får ta in någon typ av nötter i lokalen – och att man självklart städar efter sig.