Inskolningstillfällen

Grundprincipen är att nya förskolebarn så långt det är möjligt skall skolas in i i grupp i augusti. I enlighet med stämmobeslut 160201 görs dock undantag för yngre syskon i befintliga familjer, som därmed har möjlighet att skolas in löpande under läsåret i enlighet med familjens önskemål och behov. Dock finns förbehållet att i detta i så fall skall meddelas minst 9 månader i förväg, för att budget och verksamhetsplanering skall hinna anpassas till detta.

Vid samma tillfälle beslutade stämman även att tillåta att barngruppens storlek under perioder antingen utökas eller minskas, inom ramen för vad verksamheten har tillstånd till, för att kunna bereda plats för syskon.