Inskolningsrutiner förskolan

Vi har en föräldraaktiv inskolning under två veckor. Det innebär att första veckan är förälder aktivt med barnet på förskolan. Den andra veckan lämnas barnet själv på förskolan men förälder ska vara tillgänglig. Om barnet har behov av ett annat upplägg andra veckan så anpassar vi oss efter det.

Under de 2 första veckorna är barnet här mellan 9.00- 11.50 om de är Knopp eller Knytt och mellan 9.00-13.00 om de är Mulle.

Vi strävar mot att inskola barnen i grupp eftersom att det gynnar barnen, föräldrarna och verksamheten.

De pedagoger som är huvudansvariga för den aktuella åldersgruppen ansvarar för inskolningen. Barnet ska skolas in i den dagliga verksamheten och följer de vanliga rutinerna

Pedagogerna går igenom rutinerna inför varje inskolning.

Inskolningsrutiner fritids

Inskolningen sker under april – maj vid tre tillfällen. Har barnet gått på Utsiktens förskola, skolas barnet in utan förälder men kommer barnet utifrån är föräldern med vid behov.

Inskolningstiden är kl.14.00-16.00