Hygienutbildning

Hygienutbildningen är obligatorisk för alla nya familjer, och ges minst en gång varje termin. Minst en vårdnadshavare som planerat att arbeta i köket måste närvara. Utbildningen tar upp frågor som är viktiga att ha kännedom om när man arbetar i ett kök där man lagar mat till många. Man lär dig förebygga hälsorisker och förhindra matförgiftning genom god hygien och system för egenkontroll. Kursen följer Livsmedelsverkets kursplan och omfattar kontrollsystem, ansvar, personhygien, lokalhygien samt hur produkterna ska hanteras. Utsikten har ett antal gånger haft besök från verket för kontroll.