Förtursregler

Syskon till barn i föreningens förskola eller fritids (endast familj som är medlem i kooperativet) har förtur till vakant plats enl. § 9 i stadgarna. Om fler syskon önskar plats räknas barnets tid som syskon i Utsikten, inkl. graviditetstiden (enligt stämmobeslut 970611).

Barn boende i BRF Betel har förtur till vakant plats efter syskonförtur enligt § 10 i stadgarna.

Utöver dessa förturer erbjuds plats utifrån datum för anmälan till Utsiktens kö.