Vid föräldraledighet, sjukskrivning och arbetslöshet: 

Utsikten har ingen begränsning av omsorgstider för förskolebarn vars förälder är föräldraledig, sjukskriven eller arbetslös, och låter befintliga medlemmar behålla sin fritidsplats i dessa situationer. Däremot rekommenderas det att, i den mån familjens situation och behov tillåter det, underlätta för verksamheten på följande sätt:

Förskolebarn:

Begränsa vistelsetiden till den tid då förskolan har full personalstyrka, dvs mellan 09:00 och 14:30

Ta ledigt en dag i veckan

Ta ledigt under lov, klämdagar och när sjukdom et c leder till akut personalbrist

Fritidsbarn:

Hämtas kl. 16 förutom vid utflykter och andra aktiviteter som håller på längre än så

Ta ledigt en dag i veckan

Ta ledigt under lov, klämdagar och när sjukdom etc. leder till akut personalbrist