Ditt ansvar som medlem på utsikten

Som medlem på Utsikten bidrar alla till att verksamheten fungerar genom att komma på stämmor, delta aktivt i sin arbetsgrupp ocj på städdagar samt inte minst arbeta i köket under sina arbetsveckor. Efter några år kan man också ta ett större ansvar genom att sitta i styrelsen.

Stämmor

Alla medlemmar ska enligt stadgarna delta på stämmor och det är här små och stora beslut om föreningen och verksamheten fattas, från ----- till budget och anställning av ny personal. Om inte tillräckligt många (75% av familjerna representerade) kommer till stämman kan den inte fatta beslut. Alla medlemmar kan komma med förslag men om stämman ska kunna fatta beslut ska de ha kommit till styrelsen minst en vecka i förväg för att kunna gå ut med dagordningen i tid.

Styrelsearbete

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och organisation samt fungerar i praktiken även som huvudman för förskole- och fritidsverksamheten. De flesta som suttit i styrelsen har upplevt det som spännande och utvecklande. Traditionellt tackar tillträdande styrelse varje år av avgående styrelsemedlemmar med en trevlig middag.

Styrelsen består i nuläget av ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig samt ansvarig för barnrekrytering och arbetsgrupper. Antalet ledamöter och deras rollfördelning har varierat genom åren efter verksamhetens behov. Styrelsen träffas oftast en gång i månaden.

Varje medlemsfamilj förväntas bemanna styrelsen under som längst två år per barn. För att uppmuntra kontinuitet kan man dock få ett års “rabatt” om man sitter tre år i rad i styrelsen.

På årsstämman väljs nya styrelseledamöter in, oftast på förslag av valberedningen som valts in vid föregående årsstämma. Alla medlemmar kan bli tillfrågade men det är ingen rättighet att sitta med utan nya ledamöter röstas alltid fram av medlemmarna.  Självklart är det möjligt att själv anmäla intresse eller föreslå personer man tycker är lämpliga.

Arbetsgrupper

Alla medlemmar fördelas av styrelsen till någon av de arbetsgrupper som finns för att få kooperativet och verksamheten att fungera. Antalet arbetsgrupper och vilka uppgifter de sköter har varierat genom åren. Som ny medlem blir du kontaktad av barnrekryteringsgruppens representant i styrelsen med förslag om passande arbetsgrupp.

Städdagar

En söndag per termin är det städdag på Utsikten mellan 10-14 där alla familjer förväntas delta. Om man av någon anledning blir tvungen att utebli finns det alltid extrauppgifter kvar att göra. Dagen avslutas med gemensam lunch