Året på utsikten 

Året på utsikten innehåller olika fasta aktiviteter för barnen i förskolan och på fritids. Naturskolan med tisdagsutflykter börjar några veckor in i terminen och slutar några veckor för terminsslut. Runt lucia och på en sommaravslutning sjunger barnen för föräldrarna.

För medlemmarna finns stämmorna, städdagar, läger på våren och andra aktiviteter som arrangeras av föreningens Festgrupp. De flesta aktiviteter finns på hemsidan i senaste versionen av kalendariet. Övriga annonseras via e-post. Här nedan visas en ungefärlig överblick över året.

Januari-Februari

Stämma. Budget för året beslutas.

 
 

Mars

Städdag

 

April

Årsstämma. Ny styrelse väljs in.

 

Maj-Juni

Medlemsläger på Brännö

 
 

Juli

Sommaravslutning

Sommaruppehåll vecka 28-31

 

Augusti

Många men inte alla inskolningar görs

Strövarutflykt

Stämma. Halvårsavstämning av budget.

 

Oktober

Städdag

 

November

Stämma

 

December

Luciatåg och julfest