Åldersgräns

Med hänsyn till verksamhetens inriktning mot utomhuspedagogik och de ökade krav det ställer på barnens rörelseförmåga och allmänna färdigheter tillämpar förskolan en nedre åldersgräns om 17 månader. För att uppfylla ålderskravet skall ett nytt barn vid inskolningens start antingen alltså vara minst 18 månader gammal, eller uppnå denna ålder inom högst en månad räknat från inskolningens första dag.