Arbetsveckor

Fördelning av arbetsplikt, antagen vid stämma 2005-02-24

 Arbetsplikten fördelas mellan medlemsfamiljerna i enlighet med fördelningen nedan, och justeras procentuellt för att passa i längd med antalet dagar under läsåret (höstermin + vårtermin inklusive sommaren).

Familj med….

Arbetsplikt/period

1 dagisbarn

2 veckor

2 dagisbarn

3 veckor

3 dagisbarn

3 veckor

1 fritidsbarn

1 vecka

2 fritidsbarn

1,5 veckor

3 fritidsbarn

1,5 veckor

1 dagisbarn + 1 fritidsbarn

2,5 veckor

1 dagisbarn + 2 fritidsbarn

3 veckor

2 dagisbarn + 1 fritidsbarn

3 veckor

1 fritidsbarn (ej medlem i föreningen)

0 veckor

 

Princip 1: Då en medlemsfamilj har tre barn i kooperativet räknas arbetsplikten för de två barn som ger mest arbetsplikt.

Princip 2: Arbetsplikten reduceras med 1 vecka då ett medlemsbarn får småsyskon, så kallad amningsbefrielse. Detta gäller en gång per småsyskon.

Princip 3: För ensamstående med barn reduceras arbetsplikten totalt med 50 %. Med ensamstående avses familjer där föräldrarna har separerat, endast en förälder är medlem i föreningen och ensam bär ansvaret för arbetsplikten.

Princip 4: Styrelsemedlems arbetsplikt reduceras med 50%. Har familj ex. 2 veckor och en förälder i styrelsen reduceras arbetsplikten med 2,5 dagar (50% av 1 vecka).