Här finns aktuellt arbetsschema, som uppdateras löpande:

AKTUELLT ARBETSSCHEMA

Uppdaterat 2019-04-23

Om ni byter arbetsdagar,  se till att meddela Mette Broegaard så lägger hon in ändringarna.

Arbetsschema kommande läsår, HT20/VT19:

NYTT SCHEMA